• DO

Tŷ Newydd 5 Llofft | 5 Bedroom Newbuild Dwelling

Updated: Feb 15

Tollti sylfaen rafft ar gyfer tŷ newydd yn mynd yn ei flaen - wedi llwyddo i gael 60 ciwb o goncrid, 10 lori a phwmp i safle cyfyngedig iawn. | Concrete pour to a raft foundation for a new dwelling underway - narrow site access overcome to get 60 cubes of concrete, 10 wagons and a pump up there.


30 views0 comments

Recent Posts

See All
  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181