• DO

Caniatâd Cynllunio | Planning Permission

Caniatâd cynllunio wedi’i dderbyn ar gyfer tŷ newydd cyffroes ar gyrion Pwllheli - dyluniad cyfoes sy'n ymateb mewn ffordd radical i’r dirwedd serth, gyda golygfeydd godidog o Eryri tu hwnt. | Planning permission received for an exciting newbuild private dwelling on the outskirts of Pwllheli - a contemporary design radically sited to follow the gradient of the steep site, with commanding views of Snowdonia beyond.23 views0 comments

Recent Posts

See All
  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181